Arbeidsongeschiktheid

Waar kiest u voor: het broodfonds of een AOV?

Als u ondernemer bent heeft u er wellicht al eens van gehoord: het broodfonds. Het broodfonds kan een goede oplossing zijn voor ondernemers die genoegen nemen met een beperkt bedrag per maand als zij tijdelijk niet kunnen werken door een ziekte, ongeval of andere aandoening. Elk initiatief voor brood op de plank voor arbeidsongeschikte ondernemers is een goed initiatief. Maar, hoe dik belegd moet die boterham zijn? De meeste ondernemers kiezen liever voor een betaalbaar vangnet, in plaats van een loeidure verzekering die hopelijk nooit nodig is. Daarom stijgt het broodfonds de laatste jaren in populariteit. Maar wist u dat er ook moderne arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) bestaan die heel betaalbaar zijn? Waar kiest u voor?

Wat is het broodfonds?

Het broodfonds bestaat uit een kleine groep (bevriende of gelijkgestemde) ondernemers die elkaar kennen en vertrouwen. Bijvoorbeeld ondernemers met dezelfde woon- of werkplaats of uit dezelfde branche. Het principe is gebaseerd op vertrouwen. U steunt elkaar bij ziekte en daarvoor zet u elke maand een vast bedrag opzij.

Bent u langer dan een maand ziek?

Dan krijgt u maximaal twee jaar een schenking van tussen de € 750 en € 2.500 per maand, afhankelijk van wat u zelf inlegt.

Hoeveel kost het?

Dat bepaalt u zelf, variërend van € 33,75 tot € 112,50 per maand. Hoe meer u betaalt, hoe hoger de schenking bij arbeidsongeschiktheid. Ook betaalt u elke maand € 12,50 aan contributie Bij aanvang betaalt u eenmalig € 225 inschrijfkosten.

Wat is het verschil met een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

De ene arbeidsongeschiktheidsverzekering is de andere niet. U kunt uw hele inkomen verzekeren tot aan uw pensioen (en dat kost veel geld), maar u kunt ook alleen verzekeren wat u minimaal nodig hebt om de vaste lasten door te betalen. Een aantal belangrijke verschillen zetten we op een rijtje:

Broodfonds versus lasten AOV

 

Waar kiest u voor?

Kiest u voor solidariteit, vindt u het niet erg om regelmatig naar een ledenvergadering te gaan om samen besluiten te nemen en te leunen op anderen als u ziek bent? Dan kiest u voor het broodfonds. Wilt u een betaalbare oplossing, zekerheid en anonimiteit? Kies dan voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het antwoord op die vraag is natuurlijk ook afhankelijk van wat het kost. Omdat de hoogte van de premie van een AOV afhankelijk is van onder andere uw leeftijd en beroep, geven we u hieronder twee voorbeelden aan de hand van een personage.

Jan is 44 jaar en zelfstandig belastingadviseur

Hij wil maximaal twee jaar lang € 2.000 netto per maand ontvangen, als hij minimaal 30 dagen arbeidsongeschikt is.

Premie TAF GoedGezekerd AOV Inleg Broodfonds
€ 69,09 per maand

Doorlopende korting over de hele looptijd.

Als u de uitkering onbelast (netto) wilt ontvangen, trekt u de premie niet af van de inkomstenbelasting

€ 102,50 per maand

Dit bedrag bestaat uit € 90 inleg + € 12,50 contributie.

U legt in tot de maximale buffer van € 3.240 is bereikt. Alles wat daarboven komt wordt jaarlijks teruggestort op uw rekening

Gerda is 36 jaar en schilder

Zij wil twee jaar lang € 2.500 per maand ontvangen als zij minimaal 30 dagen arbeidsongeschikt is.

Premie TAF GoedGezekerd AOV Inleg Broodfonds
€ 116,57 per maand

Doorlopende korting over de hele looptijd.

Als u de uitkering netto wil ontvangen, trekt u de premie niet af van de inkomstenbelasting.

€ 125 per maand

Dit bedrag bestaat uit € 112,50 inleg + € 12,50 contributie.

U legt in tot de maximale buffer van € 4.050 is bereikt. Alles wat daarboven komt wordt jaarlijks teruggestort op uw spaarrekening.

En de verplichte AOV dan?

In het pensioenakkoord is afgesproken dat elke zzp’er, beroepsoefenaar en DGA zonder personeel zich voortaan verplicht moet verzekeren. Naar verwachting komt er in 2024 een verplichte AOV via de overheid. Echter, als u voor die tijd een AOV afsluit, dan hoeft u – zoals het er naar uitziet – niet deel te nemen aan de verplichte regeling. Voorwaarde is wel dat deze verzekering minimaal gelijkwaardig is aan de verplichte AOV van de overheid. Gelijkwaardig betekent in ieder geval: een maximale eigen risicoperiode van twee jaar (de eigen risicoperiode moet u zelf overbruggen) en de verzekering moet lopen tot AOW-gerechtigde leeftijd. Een broodfonds keert maximaal twee jaar uit en levert dus geen vrijstelling op. Combineren kan wel. U kunt het geld uit het broodfonds gebruiken om de eigen risicoperiode van maximaal twee jaar te financieren. Het voordeel van een AOV is, dat u deze zelf kunt samenstellen. Zodat deze aansluit bij uw persoonlijke situatie, budget én als alternatief kan worden gebruikt voor de verplichte AOV.

 

bron: taf.nl

Leave a comment